KYOTO GYM - Reglement

Onderstaand het reglement zoals dat bij Sportschool Kyoto Gym geldt, alsmede het Dojo reglement, waar elke karateka zich aan dient te houden.

- Van elke leerling wordt eerlijkheid, doorzettingsvermogen en zelfbeheersing verwacht;
- Disciplinaire maatregelen kunnen worden getroffen, wanneer men de Budo sport schaadt 
of afbreuk doet aan de goede naam van Kyoto Gym;
- Er wordt respect verwacht ten opzicht van de Sensei en medeleerlingen;
- Op christelijke en nationale feestdagen wordt er geen les gegeven;
- Alleen bij ernstige ziekte of een ongeval kan vrijstelling van contributie worden gegeven, 
mits dit op tijd wordt gemeld;
- De contributie dient voor de 10de van de maand bij de Sensei te worden voldaan;
- Opzeggingen dienen schriftelijk, dan wel mondeling, ten minste 1 maand van te voren te 
worden doorgegeven aan de Sensei;
- Opzegging via anderen worden niet geaccepteerd;
- De leerling ontvangt het sportonderricht uitsluitend op eigen risico en de kosten 
van een ongeval of letsel zal door de leerling zelf worden gedragen;
- Mocht er sprake zijn van een ongeval of letsel, dan zal de leerling afstand doen van 
alle rechten tot het indienen van een schadeclaim tegen de sportschool.
- Bij het betreden van de dojo roept iedereen luid "OSU" (OSU betekent in dit geval ik groet u allen);
- Hoger gegradueerden laat men bij het betreden en het verlaten van de dojo voorgaan;
- Voor aanvang en na afloop van de les loopt een kyugraadhouder naar de leraren toe en 
begroet hen vanuit Fudo dachi met een luidt "OSU" waarbij men de hoogste leraar het eerste groet;
- Vervolgens groet men hardop vanuit Fudo dachi de chinden (=tempel) met een luid "OSU";
- Bij het sein Seeza (knieŽnzit) gaan alle karateka's in volgorde van graad in groetpositie 
zitten (kniehielzit, vuisten in de liezen);
- De hoogste kyugraadhouder (=Sempai) zit hierbij rechts vooraan en roept op teken van de leraar
"Mokuso" waarop iedereen zijn ogen sluit. Op "Mokuso jame" gaan de ogen open en roept de 
Sempai "Chinden ni rei", dit is de groet aan de tempel, waarmee iedereen zich voorneemt zich 
mentaal en fysiek helemaal te geven;
- Vervolgens draait de leraar zich om en roept de Sempai "Shihan ni rei" (in het geval van leraren 
5e dan en hoger) en/of "Sensei ni rei" (in het geval van leraren 1e t/m 4e dan), hierop groet 
iedereen met een luid "OSU";
- De leraar en assistent worden nooit met de voornaam aangesproken maar altijd met Shihan ...., 
Sensei... en Sempai...;
- Tijdens de les staat men in Fudo Dachi en beantwoordt de leraar regelmatig met "OSU";
- Nagels dienen voor heren en dames kort gedragen te worden, karate-gi dient schoongewassen 
en gestreken te zijn;
- De obi (=band) dient op correcte manier gedragen en geknoopt te zijn;
- Het dragen van sieraden is ten alle tijden verboden.